visualisti - somistaja - sisustaja

kouvolassavisualisti kouvolassa

-visuaalisuutta luovasti ja järkevästi-
Visualisti kasvattaa tavoitteellisesti yrityksen myyntiä ja tukee imagoa visuaalisen myyntityön keinoin.

Myyvät esillepanot, houkuttelevat näyteikkunat, järkevät myymäläratkaisut ja valaistus ovat yritykselle erittäin tärkeitä kilpailukeinoja. Kaikkien myymälässä tehtyjen ratkaisujen on tähdättävä myyntiin. Myymälän ilme viestii aina kuluttajalle, viestin on tuettava kohderyhmää herättäen ostohaluja. 


visualisti,somistaja, esillepano, visuaalinen markkinointi, kouvola, visual tuikeVisuaalinen markkinointi on markkinointiviestinnän kehittämistä ja se tähtää aina myynnin kasvuun, tuloksellisuuteen.

Visuaalinen markkinointi on yksi yrityksen kilpailukeinoista sekä se on asiakasviestintää esillepanojen keinoin -houkuttelevasti ja myyntiä edistävästi. Visuaalinen markkinointi tähtää AINA ostohalujen herättämiseen ja tulokselliseen myyntiin

Visuaalisen markkinoinnin lähtökohtana on aina myymälän/yrityksen liikeidea ja imago, kaikki ratkaisut tehdään niitä noudattaen. Hyvä visuaalinen markkinointi tukee aina yritys- ja tuotemielikuvaa.visuaalinen markkinointi, somistaja, visualisti, kouvola, visual tuike


mitä on visuaalinen markkinointi?

  • Myymäläkalusteiden käytön ja sijoittelun tehostamista ja selkeyttämistä, kalusteiden käytännöllisyys myytäviin tuotteisiin nähden, niiden tulee olla oikeassa suhteessa keskenään. Kalusteet määräävät mitä ja kuinka paljon tuotetta saadaan esille.
  • Esillepanojen houkuttelevuutta myyntiä edistäväksi, esillepanot ja myymälän ilme viestivät kuluttajalle Millainen mielikuva tulee tuotteista tai hintatasosta. Esillepanojen on tuettava yrityksen imagoa, ollen samalla houkuttelevia. lisämyyntiä tavoittelevia ja opastavia.
  • Kampanjoiden toteuttamista markkinointia tukevaksi, myymälän ilmeen on toistettava samaa viestiä kuin sosiaalisen median tai vaikka lehtimainonnan. Kampanjat luovat mielikuvaa myymälästä ja hintatasosta. Ristiriitaisuus luo epätietoisuuttaa asiakkaassa, eikä tuo lisää myyntiä.
  • Näyteikkunoiden houkuttelevuutta ja markkinoinnillisuutta, näyteikkunan on herätettävä huomioita ja houkuteltava ohikulkija astumaan sisään liikkeeseen. 
  • Myymälävalaistuksen hallitsemista myymälässä ja näyteikkunassa, ihmisellä aina luonnostaan taipumus kulkea valoa kohden, kohdevaloilla voit herättää huomiota ja ostohaluja. Valon ja varjon vuorottelu luo mielenkiintoa ja korostaa tuotteita. 
  • Lisämyyntiartikkeleiden sijoittamista myyntiä edistäväksion paljon helpompaa saada myytyä tuotteita enemmän jo sisällä olevalle asiakkaalle, kuin saada uusia asiakkaita astumaan enemmän sisään. 


visualisti, somistaja, visuaalinen markkinointi, esillepano, kouvola, visual tuikemitä visualisti maksaa kouvolassa?

Visuaalinen myymälä -konsultointikäynti, 150,-/ 3h, seuraavat tunnit 35,-/h 

Tavoitteena parantaa myymälän  visuaalista ilmettä, markkinointiviestintää, tilan ja esillepanojen tehoa, näyteikkunoiden merkistystä ja valaistusta. Hintaan sisältyy tavoitteellisen visuaalisen markkinoinnin-opas. 


Tavoitteellinen myymälätyö -konsultointikäynti, 150,-/ 3h, seuraavat tunnit 35,-/h

Tavoitteena parantaa myymälän markkinointiviestintää, markkinointikalenteria, sosiaalisen median käyttöä, tuloksellisuutta, tavoitteiden käytännöntoteutusta. Hintaan sisältyy tavoitteellisen visuaalisen markkinoinnin-opas. 


Facelift-suunnitelma myymälääsi, 150,-/ 3h, seuraavat tunnit 35,-/h

Myymälän visuaalisen ilmeen päivittäminen, väri-, valaistus-, näyteikkuna- ja esillepanosuunnitelmat sekä markkinointiviestintä. 


Esillepano- ja somistuskoulutus omassa myymälässäsi, 150,-/3h, seuraavat tunnit 35,-/h

Esillepano- ja näyteikkunakoulutus, käyttöyhteystuotteet, valaistuskonsultaatio, markkinointiviestintä, kampanjanäkyvyys ja hinnanmerkintä. 


Näyteikkunoiden tai esillepanojen tekeminen, 22,-/h:

myymälässä säännöllisesti, laaditun sopimuksen mukaisesti.

 

Hintoihin lisätään alv 24%. Kilometrikorvaus, mikäli etäisyys ylittää 80km suuntaansa.
Hinnat ovat voimassa Kouvola, Kotka, Lappeenranta, Mikkeli, Lahti, pääkaupunkiseutu akselilla.

 


visualisti, somistaja,esillepano, kouvola, visual tuike


Myymäläympäristössä asiakkaan aisteihin vaikuttavat tekijät ovat:

 

Näkö 75%

Kuulo 13%

Tunto 6%

Maku 3%

Haju 3%


visualisti, somistaja, visuaalinen, esillepano, kouvola, visual tuikevisuaalisen markkinoinnin  kirjallisuutta:

Visuaalinen myyntityö, kirjoittanut: Annika Hirvi,Jessica Karlsson. Sanoma pro.

Visualistin työkalupakki, kirjoittanut: Annika HirviSanne Nyholm. 

Visuaalinen markkinointi, kirjoittanut: Tuula Nieminen.

Store Design and Visual Merchandising, kirjoittanut: Claus EbsterMarion GarausClaus Ebster 

Visual Merchandising, Third Edition: Windows and In-Store Displays for Retail, kirjoittanut: Tony Morgan